Teolin Onninen

Ocena:

0/5 | 0 głosów

Hala magazynowa wraz z wiatą,m drogami dojazdowymi i kanalizacją deszczową. Łącznie 2500 m2

Czas realizacji: lipiec-grudzień 2015