Rozpoczęcie budowy – Inwestor: TOMARO PROPERTY Sp. z o.o.