węzeł betoniarski

Nasz węzeł betoniarski  o wydajności do 20m3/h przeznaczony do produkcji wszystkich rodzajów betonu spełnia wymagania stawiane najnowocześniejszym urządzeniom mechatronicznym. Oferowane rozwiązanie jest zgodne z najnowszymi trendami i kierunkami doskonalenia urządzeń i technologii przemysłowych.

 

Rozwiązania konstrukcyjne i funkcjonale zastosowane w budowie modułowego, technologicznego węzła do produkcji betonu półsuchego upoważniają do stwierdzenia, że spełnia on kryteria innowacyjnego systemu technologicznego w skali europejskiej w sektorze maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji betonu towarowego.

 

Beton półsuchy wykonujemy z wysokiej jakości surowców, dzięki którym osiągamy gwarantowaną jakość wyrobów. Wszystkie produkowane przez nas wyroby spełniają wymogi norm i podlegają kontroli jakości. Wystawiamy Deklarację Właściwości Użytkowych z Polską Normą i świadectwa jakości. Dobra organizacja produkcji oraz własna baza transportowa owocują szybką realizacją zamówień.

 

Dzięki swojej konkurencyjności, wysokiej jakości naszych mieszanek oraz elastyczności możemy brać udział  dużych przedsięwzięciach inwestycyjnych na terenie powiatu radomskiego.

, wysokiej jakości naszych mieszanek oraz elastyczności możemy brać udział w kolejnych o ś  Mieszanka betonowa jest produkowana ze składników o najwyższej jakości, posiadających odpowiednie atesty i certyfikaty. Nadzór nad produkcją prowadzi niezależne laboratorium. Na nasze produkty wystawiamy świadectwa zgodności z polską normą

 

Nasza oferta to:

- stabilizacja cementowo-piaskowa 1,5MPa

- stabilizacja cementowo-piaskowa 2,5MPa

- stabilizacja cementowo-piaskowa 5MPa

 - stabilizacja cementowo-piaskowa 7,5MPa

-  beton półsuchy C8/10 (B-10)

 - beton półsuchy C12/15 (B-15)

-  beton półsuchy C16/20 (B-20)